modern one-family house and thermal imaging

Meget varme går til spilde på grund af utætheder i vore huse, men de fejl eller mangler der forårsager varmespildet er skjult for det blotte øje.

Skal vi lave en rapport for dig?

  • Vi udarbejder en rapport til kunden, som derved får et overblik over, om det er nødvendigt med renovering, efterisolering eller andre tiltag for at optimere husets tæthed.

Termografi er en målemetode, hvor temperaturforskelle kan ses på et infrarødt kamera. I stedet for at nedtage tag- eller loftsplader for at finde ud af, hvorfor det trækker ind, kan man med en termografisk måling få et totalt overblik over alle utæthederne – målt som temperaturforskelle via termograferingen.